Příroda

Fauna, flóraFAUNA, FLORA

Území CHKO bylo vymezeno tak, aby bylo prosté jakéhokoli průmyslu. Kraj, kde se nám dochovaly klenoty v podobě vzácných rostlin a živých tvorů, z nichž někteří žijí už jen zde, jinde v ČR není možné spatřit.

Vyberte si některé části přírodních parků, rezervací a chráněných biotopů. K setkání s tolik úchvatnými klenoty je vhodné navštívit některé naučné stezky.

www.kokorinsko.ochranaprirody.cz

www.stezky.info/naucnestezky/ns-cinibulkova.htm

www.ceskolipsko.info/dr-cs/naucne-stezky/machuv-kraj/…

 

 

MyslivostMYSLIVOST

Myslivost organizují dobrovolné myslivecké spolky pečující převážně o zvěř mufloní, daňčí, srnčí a černou, která je typická pro tento skalnatý terén. Zvěř drobná se vyskytuje v nepatrné míře, zvěř dravá a škodná žije skrytým životem.

Tento svět je stále plný překvapení a zážitků, pro něž se bude člověk věčně vracet. Malou mysliveckou ukázku a testík si může vyzkoušet každý v obci Truskavna v krásné myslivecké nástěnce.

www.myslivost.cz

www.lunakova.cz

 

 

Povodí Pšovky - rybník KačírekPOVODÍ PŠOVKY

Studánky s říčkou Pšovkou, jejími rybníčky a tůněmi na její cestě krajem. Krajem, kde stojí pamětníci dávných časů spolu s pozůstatky tvrzí a skalních obydlí. Na svém středním toku se několikrát rozšiřuje při napájení údolních tůní – Špačkova či Kačírek a rybníků Harasov, Štampach či Lhotka.

Na celé trase Pšovky pracovalo několik vodních strojů – mlýny, pily, turbíny, které dokázaly, jak bylo možné využívat čisté energie z tak nepatrného zdroje. U Vojtěchova Pšovka ubíhá do velké rákosiny, kde končí u rybníka Stříbrník. Nad ním je stejnojmenné návrší, na jehož úpatí je vodojem, kde se soustřeďuje pitná voda ze skalních rozsedlin i z blízkého Planého dolu. Více zajímavostí je vtištěno do knihy Vodní díla na řece Pšovce, jejíž autorkou je Renata Špačková.

www.psovka.cz

www.kokorin.cz/cile_studanky.htm

www.infoglobe.cz/reky/evropa/ceska-republika/psovka/

www.mestomseno.cz

Kokorin.info  /  Aktuality  /  O webu  /  Mapa webu   Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.TOPlist