Mapy

Turistické mapyTuristické mapy

Kokořínské rokle jsou tajemné, zarostlé zlatým kapradím, zavalené balvany. Jsou to místa, kde dnes sotva potkáte člověka, a tak je možno jen podle názvů domýšlet, jaký v nich byl kdysi dávný život. Sami si je projděte a popusťte uzdu své fantazii, ať ona sama vytvoří vlastní obraz minulosti.

http://mapy.1188.cz

 

 

 

CyklomapyCyklomapy

Nesčetné skrýše ve spleti roklí mezi průvody rozpukaných skal... Tento starý svět je pro člověka stále plný záhad, překvapení a zážitků, pro něž se bude vracet tím častěji, čím méně těch nedotknutých koutů v přírodě najde.

http://www.cykloserver.cz

 

 

 

AutomapyAutomapy

Křižovatka dvou silnic, malé sympatické nádražíčko. Tady se otevírá dvěma řadami pískovcových skal několik kilometrů dlouhé údolí plné malých i velkých krás, záhad, tajemství a pověstí.

http://maps.google.cz

 

 

 

 

Historické mapy

mapa Mullerovo mapováníHistorický obraz krajiny nalezneme v archivních písemných pramenech a především jako mapová díla. Mapa, zmenšený obraz krajiny, nám ukazuje mozaiku krajiny před několika staletími. Při čtení starého mapového díla rozeznáváme sídla, vodní toky a vodní plochy, síť cest, lesní porost, louky, obdělávanou půdu a i křížky u cest, vodní mlýny a spoustu dalších informací.

V Čechách je nejstarší tištěná mapa Klaudiánova z roku 1518. Sloužila jako pomůcka pro poutníky cestující do Říma, proto je z praktických důvodů orientovaná na jih. Dalším mapovým dílem pokrývajícím území Čech a Moravy jsou Müllerovy mapy Čech a Moravy z roku 1720, resp. z roku 1716. Mapy vznikly na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu (rakouské monarchie).

První vojenské mapování už podle svého názvu říká, pro jaké účely bylo toto mapování realizováno. Jeho podkladem se stala Müllerova mapa mapa 2. vojenské mapovánízvětšená do měřítka 1:28 800. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinou na koni a mapovali metodou „à la vue“, česky to zní méně vznešeně – „od oka“, tj. pouhým pozorováním v terénu.

Druhému vojenskému mapování předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto díla, které má oproti svému předchůdci zvýšenou míru kartografické přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1:2 880, což mělo také pozitivní vliv na přesnost map.

http://oldmaps.geolab.cz

http://www.geolab.cz/kokorin/

 

 

Nezapomeňte se podívat na zajímavé mapové zobrazení Kokořínska. Hranice CHKO, zonace či hranice katastru obce a jiné naleznete na http://mapserver.ujep.cz/Geolab/Kokorinsko/

Kokorin.info  /  Aktuality  /  O webu  /  Mapa webu   Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.TOPlist