Historie

MáchaOSOBNOSTI

Vyzařující krása krajiny přitahovala i řadu našich význačných osobností. Nejen v mnoha literárních pramenech se pro ni vžil název Máchův kraj. Také pozapomenuté názvy Dubské a Mšenské Švýcarsko naznačují již dávno objevené krásy zdejšího kraje. Zásluhu a připomenutí zaslouží také Eduard Štorch, Václav Levý, August Sedláček a Jára Cimrman. Před několika desítkami let vděčila mládež za výstavbu školy rodině Špačkových, dnes mohou turisté obdivovat hrad Kokořín, který jim byl v roce 2006 navrácen. Za lahodný mok, který nás uvádí v pokušení, a počátky českého vinařství poděkujme Karlu IV.

www.mestomseno.cz

www.kokorin.cz/cile_skalni.htm

www.psovka.cz

 

LhotkaLIDOVÁ ARCHITEKTURA

Romantiku, turistickou a rekreační přitažlivost Kokořínska zvyšují četné památky lidové architektury, roubené a hrázděné stavby s pavlačemi a ozdobně skládanými lomenicemi. Zaznamenáme vývoj lidských sídel od skalních obydlí k přístavbám přilepeným ke skalním stěnám a k samostatným domkům, které se ještě od ochranných stěn skal příliš nevzdálily. Tato skutečně typická stavení Vás budou provázet na každém kroku přes nenápadné Kokořínsko. Z dob dávných jistě utkví v mnoha pamětech Lhotka, Rozbořenka nebo Nedamy.

www.lhotka.cz/lhotka.php?page=odkazy/skalnibyt

www.lidova-architektura.cz/ochrana-pamatky/rezervace/dobren-kokorinsko.htm

www.npu.cz

www.roubenka.eu/roubenka/lid_arch.htm

www.kokorin.info/data/historie/roubenka-geneze2006.pdf


OsinaliceHISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Hospodářské usedlosti odjakživa tvořily velké komplexy budov vyhovující všem potřebám života lidí. Žel, ani silná břevna, která bez pohromy překonala desetiletí, nejsou věčná a nezničitelná. Tam, kde jejich staré kouzlo není dochováno v původní podobě, nechte ho na sebe dýchnout díky zvěčnělým fotografiím.

www.hrad-kokorin.cz/foto.html

www.zanikleobce.cz

www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Melnik/Kokorin/…

osmseno.webnode.cz

 

HradskoARCHEOLOGIE

Hradsko – nedostupné hradní centrum, poskytující tamním obyvatelům přirozenou ochranu na plošině skalní výspy, oddělené od ostatní krajiny roklemi i korytem říčky Pšovky. Cílem bádání v této oblasti bylo podat archeologický důkaz o době a způsobu osídlení a potvrdit či vyvrátit myšlenky, zda lze Hradsko ztotožnit s pevností Canburg – slovanským hradištěm, o jehož poloze se vedou diskuse.

Klemperka, vzdušnou čarou vzdálena asi 200 m od obce Truskavna, je umělá, rukou člověka vytesaná jeskyně pozoruhodných rozměrů. V roce 1979 byl na skalním dně nalezen keramický střep z nádoby vyrobené na hrnčířském kruhu. Archeologem byl zařazen ke středověké keramice z 12.-13. století, případně do pozdní doby hradištní.

www.kokorin.cz/obce.htm

www.muzeum-melnik.cz/archeologie

www.archeolog.cz/kam-na-vylet/sc-tipynavylet-hradsko/5

www.mestomseno.cz

Kokorin.info  /  Aktuality  /  O webu  /  Mapa webu   Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.TOPlist