Kokořínsko

uvod

Rybník Kačírek

Pokud si u nás chcete zarybařit, volejte tel. číslo 608 999 988. Všechny podmínky, možnosti i ceny Vám sdělíme a rybářskou sadu rádi zapůjčíme.

 

RYBÁŘSKÝ ŘÁD KAČÍREK

Rybářský řád je platný od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Výhradní majitel rybníka – pan Jaroslav Kroužek, tel. 602 402 772.

Správce rybníka – pan František Skružný, tel. 605 509 578.

 

Rybářský řád vychází z platného rybářského řádu Českého rybářského svazu pro vody mimopstruhové a ze zákona č. 102/1963  Sb. a zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství a výkonu rybářského práva, včetně vyhlášky č. 197/2004 Sb. Veškeré tyto právní normy řeší ostatní níže neuvedenou problematiku týkající se výkonu rybářského práva.

 

 

Obecná pravidla lovu ryb na rybníku Kačírek

-          Je důležité si uvědomit, že se rybník Kačírek nachází v I.zóně ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a v přírodní rezervaci Kokořínský Důl.

-          Vydaná povolenka je nepřenosná, je platná pouze pro konkrétní osobu.

-          Povolenka je platná od 1.4.2016 do 31.12.2016.

-          Lov „na dírách“ je zakázáno.

-          Lov „na přívlač“ je zakázáno.

-          Lov dravců je povolen od 16.6.2016 do 31.12.2016.

-          Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb jsou: kapr 50cm, sumec 60cm, štika 65cm, candát 60cm. U ostatních druhů ryb jsou platné míry uvedené v rybářském řádu Českého rybářského svazu.

-          Sumec nemá dobu hájení.

-          Denně je možné si ponechat 1 ks ušlechtilé ryby.

-          Ryba, kterou si ponecháte, musí být zapsána do úlovkového listu.

-          Denní úlovek plevelných ryb je neomezený.

-          Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnosti.

-          Ryby lze uchovávat pouze ve vezírcích s pevnou výztuží. Použití pytlů, igelitových tašek apod. je zakázáno.

-          Ryba vrácená vodě musí být, v případě jejího poranění, ošetřena vhodnou desinfekcí.

-          Je nepřípustné vyhrazování si loveckého místa.

-          Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky si každý rybář odnese s sebou po ukončení lovu.

-          Rozdělávání otevřených ohňů u břehů rybníka je mimo plánované úklidové práce zakázáno.

-          Je zakázána jakákoliv manipulace s vodním rostlinstvem. Vysekávání v lovných místech bude prováděno pouze pověřenými osobami.

-          Zakazuje se používání loděk či jiných plavidel pro výkon rybářského práva, vyjma případy vyproštění chycených ryb (nutno kontaktovat správce či majitele rybníku).

-          Používání bójek na lov sumců je povoleno.

-          Je povolen lov na živou rybku.

-          Je zakázáno používat akustických hlásičů záběru v případě obtěžování ostatních rybářů.

-          Je zakázáno se vzdalovat od nastražených prutů.

-          Povolenku, doklad totožnosti a na místě používané rybářské náčiní je každý povinen předložit ke kontrole majiteli rybníka, popřípadě jeho správci.

-          Nerespektování rybářského řádu bude považováno za hrubé porušení povinností rybáře, který souhlas se vším zde uvedeným stvrzuje převzetím povolenky.

-          Za porušení rybářského řádu bude majitelem rybníka či jeho správcem povolenka přestupci odebrána a s okamžitou platností bude ukončen výkon rybářského práva (lovu). Opětovné vydání povolenky již nebude možné.

-          Majitel rybníka ani jeho správce nenese zodpovědnost za škody na životě, zdraví a majetku rybářů a ostatních návštěvníků rybníka.

 

DODRŽUJTE PROSÍM RYBÁŘSKÝ ŘÁD, NEBOŤ JEN TAK LZE VYTVOŘIT PŘÍJEMNÉ PODMÍNKY PRO NÁS RYBÁŘE I RYBY SAMOTNÉ.

 

 

 

Kokorin.info  /  Aktuality  /  O webu  /  Mapa webu   Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.TOPlist