Agro

Statek Březinka

CENÍK NABÍZENÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH SLUŽEB, MLÉČNÝCH PRODUKTŮ A ZVÍŘAT.Louky

V létě roku 2009 jsme u Roubenky na Truskavně připravili ustájení pro první stádečko ovcí, protože kapacita chlívků na Roubence už na všechna čtyřnohá zvířátka nestačila.

Protože nás práce a péče o zvířata od samého začátku baví, rozhodli jsme se, že nakoupíme základ stáda. To tvořilo 25 východofríských ovcí ze tří chovů. Aby toho nebylo málo, na doplnění jsme ještě pořídili pět bílých ovcí alpských. Tyto ovce  jsou masné a mají krásnou bílou čupřinu na temeni hlavy, proto si je nemůžete splést. Protože by stádo nebylo kompletní, bylo nutné dovézt ještě vrchní šéfy, fríského a alpského berana, kteří ve stádě dohlížejí na pořádek.

Glaserův statekPo úspěšných odchovech bylo potřeba zvětšit prostory pro zvířata v zimním období, ale i pro uskladnění sena a slámy a jadrného krmiva. Na podzim roku 2010 jsme získali statek na Březince. Většině místních rodáků je znám jako  Glaserův statek. Široké prostory dodnes postupně procházejí rozsáhlými rekonstrukcemi a kapacity jsou pro účely skladování i ustájení již téměř zaplněny.

Od samého počátku do roku 2015 se ovčí stádo rozrostlo na 50 dospělých kusů ovcí východofríských. Je to plemeno mléčné, a protože se chovu velice daří, zapojili jsme v roce 2014 do kontroly užitkovosti. Po první roční kontrole má převážná většina ovcí vydojenou třídu E – elita a s deseti kusy jsme dosáhli třídy ER – elitaOvce rekord, což je vážně skvělé. Výsledné třídy dojivosti směřují stále výše. Navíc jsou to velice dobré matky a často mívají dvě mláďata. V roce 2015 se nám od 47 ovcí narodilo 61 jehňat. Všechny beránky prodáváme ve stáří dvou až tří měsíců nejčastěji jako živé sekačky na trávu. Jehničky si zatím necháváme na rozšíření chovu, jehož číslo by se mělo pohybovat kolem
100 ks dojných ovcí. Další ovečky doplňující stavy jsou ovce alpské v počtu do deseti kusů. Jsou to ovce masné, takže
je nedojíme. Ovčí vlnu používáme pro kurzy plstění.

Mezitím jsme v září 2013 dovezli prvních pět kusů hovězího dobytka. O rok později následovalo rozšíření stáda 12 kusů
a v roce 2015 jsme dokoupili ještě dvě jalovičky. Čtyři kusy jsou plemenné příslušnosti 100% české strakaté a holštýnské, ostatní mají různou plemennou příslušnost (aberdeen angus, charolais, limousine, braunvieh,Býci červené holštýnské, české strakaté). V květnu 2015 jsme vytvořili dvě samostatná stáda býčků a jaloviček, které chováme pastevním odchovem. Do budoucna plánujeme rozšířit stavy na 20-30 kusů hovězího dobytka.

V zimě roku 2013 se nám ještě podařilo koupit krásné stádečko 15 kusů koz bílých a hnědých. Protože byly v dobrém výživovém stavu a kondici, v následujícím roce jsme je rovněž zapojili do kontroly užitkovosti a od Ministerstva zemědělství jsme obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Národního programu konzervace a Kozyvyužívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství pro kozy krátkosrsté bílé a hnědé. Z celého stáda si v novém prostředí vydojilo třídu E – elita osm koz a dvě kozy dosáhly třídy ER – elita rekord. Kozy už si v novém domově zvykly, a proto jsme přesvědčeni, že se v roce 2015 dojivost výrazně zlepší. Samy mám ukázaly, jak jsou to také dobré matky, od 12 koz se nám narodilo 20 kůzlat. Kozlíky prodáváme ve stáří dvou až tří měsíců a kozičky necháváme na rozšíření stáda, jehož počet by se měl ustálit na 20-30 dojných kusech.

A co bychom to byli za statek, kdyby u nás nechrochtala také nějaká prasátka? Využili jsme rovnou dvě příležitosti najednou a v roce 2013 jsme pořídili první Přeštická prasatapřeštická prasata. Studovali jsme možnosti a zjistili jsme, že při dokoupení dalších kusů je možné zapojit se do plemenářské užitkovosti, kam jsme vstoupili v roce 2015 s jedním kancem a osmi prasničkami. Úspěšně odchováváme selátka a s pomocí plemenáře vybíráme vhodné prasničky se zařazením do chovu s POP.

Doplnění drobného zvířectva na statku zajišťuje chov křížených králíků a čistých burgundských. Nechybí samozřejmě ani
slepice, kohouti, krůty a kachny.

Zpestření z výšky mají na starost místní holoubci a v noci, když už i slepice chtějí spát, ho občas zajišťuje nevítaná liška.

Burgundský králíkS pasteveckou prací nám pomáhají čtyřnozí pomocníci plemene border kolie. Ušetří nám spoustu kroků a dalších starostí, které bychom bez jejich pomoci nikdy nedokázali.

Pro všechna zvířata z části kupujeme jadrná krmiva a z části si je sami pěstujeme. Hospodaříme na 20 ha orné půdy a
4 ha pastvin a luk. Statek disponuje několika traktory, jejichž příslušenstvími jsou vleky, sekačka, nahrabovák, obalovačka
a další drobná zařízení.

Na základě výše uvedených skutečností, nelehké práci a náročném papírování jsme po splnění zákonných podmínek získali v roce 2014 povolení na prodej syrového mléka ze dvora a králíků.

BačaV květnu 2015 jsme získali první povolení na zahajovací a zkušební provoz výroby ovčích a kozích sýrů, které si u nás můžete zakoupit a k dostání jsou rovněž i na Truhlárně Kokořín, hotelu Kokořín a kiosku pod hotelem Kokořín.

Skvělá zpráva přišla v září 2015, kdy naše společnost Emeran 1791, s.r.o. prošla auditem a získali jsme trvalé schválení pro výrobu mléčných výrobků a prodejnu potravin a surovin živočišného původu.

Statek Březinka nabízí kromě prodeje mléčných produktů a zvířat i polní a lesní práce. Vaše pole podmítneme i zoráme. Zasejeme obilovinami, travní směsí, ošetříme postřiky i hnojivem. Louky zmulčujeme, posečeme, porosty zabalíme do fólie či sítě a odvezeme na úložiště. Během žní do skladů dopravíme sklizeň z vašich polí.

Provádíme těžbu dřeva včetně přibližování na smluvené místo, zpracování na palivové, specielní pořez na vlastním katru Sýr(pásová pila husquarna).

Používáme traktory John Deere, zetor, quasar, 9 t vlek, čelní nakladač, balíkovačku na kulaté balíky s průměrem 125 cm včetně zpracování na senáž a balení do fólie nebo klasické malé hranaté a kulaté balíky a další příslušenství.

Přejeme zvířátkům zdraví a pro sklizeň sena hezké a slunné počasí.

 

 

 

Kokorin.info  /  Aktuality  /  O webu  /  Mapa webu   Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.TOPlist